Regulamin Wagarownia – Escape Room Siedlce

 

  1. Każda osoba dokonująca rezerwacji na stronie www.wagarownia.pl bądź telefonicznie zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz przekazania jego treści pozostałym uczestnikom gry.

 

  1. Podczas gry w Wagarownia Escape Room Siedlce Patrycja Rucińska ul. Piłsudskiego 54 08-110 Siedlce  uczestnicy zobowiązani są przestrzegać niniejszego regulaminu oraz zaleceń pracownika.

 

  1. Rezerwacja:

3.1 Rezerwacji dokonać można korzystając z formularza na stronie www.wagarownia.pl, telefonicznie pod numerem +48514406787.

3.2 Podczas dokonywania rezerwacji należy podać następujące informacje:

a) liczba uczestników

b) nazwa wybranego pokoju

c) data i godzina rezerwacji

d) numer telefonu kontaktowego

e) adres email

3.3 Rezerwacji należy dokonać przynajmniej 24h wcześniej.

a) Rezerwacje dokonane z krótszym terminem są nieważne.

3.4 Rezerwację można odwołać  telefonicznie  – przynajmniej 24h przed zarezerwowanym terminem.

3.5 W dniu gry lub w dniu poprzednim możecie się spodziewać telefonu na numer podany podczas rezerwacji w celu potwierdzenia obecności.

3.6 Podanie nieprawidłowego numeru telefonu bądź e-mail może skutkować odwołaniem rezerwacji.

3.7. Potwierdzeniem przyjęcia rezerwacji jest przesłany e-mail na wskazany adres.

 

  1. Gra:

4.1 Gra w Wagarownia odbywa się w jednym z 5 scenariuszy: Kajuta Kapitana Piratów, Statek Kosmiczny, Areszt, Klub Bokserski i Stara Szafa przy ulicy Piłsudskiego 56

4.2 Jeżeli w grze będą uczestniczyć osoby poniżej 13 roku życia bez opiekuna lub osoby niepełnosprawne należy wcześniej zgłosić to pracownikom Wagarownia. Pracownicy mogą zdecydować, ze podczas takiej gry wymagana będzie opieka animatora.

4.3 W grze może uczestniczyć od 2 do maksymalnie 6 graczy (w zależności od pokoju).

4.4 Gra w pokoju trwa 60 minut. Należy jednak zarezerwować sobie 75 minut na grę, szkolenie, kwestie organizacyjne oraz zrobienie pamiątkowego zdjęcia.

4.5 W grze nie mogą brać udziału osoby nietrzeźwe ani pod wpływem środków odurzających. Pracownicy Wagarownia mają prawo nie zgodzić się na przyjęcie grupy, jeśli którykolwiek z uczestników nie zastosował się do tej zasady.

4.6 Podczas gry nie wolno korzystać z telefonów komórkowych ani innych sprzętów elektronicznych.  Jeżeli pracownicy zauważą, że uczestnicy zabawy używa z telefonów komórkowych lub aparatów fotograficznych, mają prawo: zabrać sprzęt na czas trwania gry, wyprosić z pokoju osobę korzystającą ze sprzętu lub przerwać grę całej grupy.

4.7 Uczestnicy gry muszą pojawić się w siedzibie Wagarownia 10 minut przed rozpoczęciem gry. Pracownicy Wagarownia mają prawo odmówić udziału grupie, która spóźniła się więcej niż 10 minut, bądź skrócić czas zabawy o długość spóźnienia.

 

 

  1. Zasady bezpieczeństwa

5.1 W każdym momencie uczestnicy mogą przerwać grę i samodzielnie opuścić pokój.

5.2 W pokojach znajdują się elementy oznaczone symbolem czaszki, przeznaczone tylko do użytku wewnętrznego, nie należy ich dotykać podczas gry. Elementy takie jak: kaloryfery, lampy, panele, listwy przypodłogowe, włączniki świateł, gniazdka elektryczne, okna, drzwi, nie są częścią gry.

5.3 Osoby cierpiące na hemofobię, epilepsję i inne podobne powinny to zgłosić pracownikowi Wagarowni.

5.4 W przypadku niezastosowania się do punktów regulaminu i/lub zaleceń pracowników Wagarownia pracownicy mają prawo wyprosić uczestników gry z terenu obiektu. W takim wypadku uczestnikom gry nie przysługuje zwrot pieniędzy.

5.5 Wagarownia nie ponosi odpowiedzialności za szkody na mieniu i osobiste powstałe z winy uczestników.

5.6 Uczestnicy zobowiązani są do pokrycia kosztów napraw wyrządzonych przez siebie szkód. Pobierana jest opłata w wysokości odpowiadającej cenie uszkodzonego elementu oraz jego montażu.

5.7 W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

5.8 Uczestnicy zabawy zobowiązują się do nieutrudniania i nieprzeszkadzania w grze innym osobom korzystającym z lokalu.

5.9 Osoby cierpiące na hemofobię, epilepsję i inne podobne powinny to zgłosić pracownikowi Wagarowni.

 

  1. Płatność

6.1 Płatności w Wagarownia dokonać można wyłącznie gotówką w PLN lub Voucherem Prezentowym

6.2 Koszt gry to 85 zł od grupy 2 osobowej, 105 zł od grupy 3-5 osobowej i 125 zł od grupy 6 osobowej w dniach poniedziałek – czwartek, lub 85 zł od grupy 2 osobowej, 125 od grupy 3-5 osobowej i 149 zł od grupy 6 osobowej w dniach piątek – niedziela oraz święta.

6.3 Płatności należy dokonać przed rozpoczęciem gry.

 

  1. Vouchery

7.1 Voucher prezentowy uprawnia do jednej gry w Wagarownia w dowolnym pokoju.

7.2 Voucher można zakupić w siedzibie Wagarownia.  Koszt Vouchera to 125 zł.

7.3 Voucher prezentowy pozostaje ważny przez trzy miesiące od daty zakupu,

7.4 Aby wykorzystać Voucher należy zarezerwować dowolny niezajęty termin do dowolnego pokoju.

 

8. Promocje

8.1. Promocje nie podlegają łączeniu.

8.2. Otrzymany rabat (w każdej postaci) upoważnia do jednorazowego użycia oraz jest ważny przez 30 dni od daty otrzymania.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem strony Wagarownia Escape Room  znajdującej się pod adresem www.wagarownia.pl jest Wagarownia Escape Room Siedlce Patrycja Rucińska z siedzibą przy ul. Józefa Piłsudskiego 54 w Siedlcach (08-110) NIP:823-162-86-71

Jak skontaktować się z nami, aby uzyskać informację o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Skontaktuj się przez e-mail na adres: wagarownia@wagarownia.plbądź wyślij list Wagarownia Escape Room Siedlce Patrycja Rucińska, ul. J. Piłsudskiego 54, 08-110 Siedlce

Skąd mamy Twoje dane osobowe?

Otrzymaliśmy je od Ciebie, kiedy dokonałeś rezerwacji pokoju na naszej stronie www.wagarownia.pl: w panelu rezerwacji oraz kiedy zamówiłeś nasz pokój podczas rezerwacji telefonicznej lub napisałeś do nas maila. Rezerwując pokój escape room, musisz podać swoje dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia, tj. numer telefonu i e-mail. W przypadku prośby o fakturę również otrzymujemy od Ciebie dane osobowe do wystawienia pro-formy.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, bo jest to niezbędne do dokonania rezerwacji pokoju.

Jak pozyskujemy dane osobowe?

Przekazujesz nam swoje dane rezerwując pokój, zamawiając voucher lub prosząc o fakturę i robisz to telefonicznie lub wypełniając formularz na naszej stronie http://www.wagarownia.pl/rezerwacja/ lub pisząc do nas maila z prośbą o dokonanie rezerwacji lub zakup vouchera tudzież kontaktując się przez formularz kontaktowy, a my gwarantujemy Tobie, że będą one poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.

Jakie masz uprawnienia w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych?

Powyższe uprawnienia możesz realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się z nami pod adresem wagarownia@wagarownia.pl. Możemy jednak odmówić realizacji niektórych uprawnień spośród wskazanych powyżej w sytuacji, w której realizacja danego uprawnienia stałaby w sprzeczności z uzasadnionym celem przetwarzania przez nas danych.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by zarezerwować pokój lub zamówić voucher, bądź otrzymać fakturę.

Gwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.

Kto jeszcze ma dostęp do Twoich danych osobowych?

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy udostępniać Twoje dane zaufanym podmiotom trzecim w celach związanych ze świadczeniem naszych usług np. biurom rachunkowym, dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, instytucjom płatniczym. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy także udostępniać Twoje dane biurom informacji gospodarczej oraz instytucjom zajmującym się dochodzeniem należności, w tym przedsiębiorcom zajmującym się windykacją i obrotem wierzytelnościami oraz ich pełnomocnikom. W takich przypadkach wymagamy od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania ich jedynie do zapewnienia nam danej usługi lub produktu.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Twoje dane przechowujemy nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają od nas ich dłuższego przechowywania. Okresy przechowywania mogą jednak różnić się w zależności od celu przetwarzania. Maksymalny okres przechowywania Twoich danych w celach rozliczeniowych wynosi 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związany ze świadczoną usługą. Wiąże się to z upływem okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.